Polar AXN700

Polar AXN700

POLAR AXN700 s testem proti přetrénování. Titanové pouzdro a pokovený řemínek. Pro ty, co nechtějí být pozadu.

polar axn700

Měření tepu:
- Bezdrátové s přesností EKG s kódovaným signálem
- Hrudní pás WearLink s možností výměny baterie
- Aktuální tep v tep/min nebo %z TFmax
- Průměrný tep
- Maximální tep
- Grafické zobrazení tepu
- Varovná vizuální a zvuková signalizace
- Celkový čas cvičení
- Čas strávený v limitu
- 3 tepová pásma ( 3x spodní – horní limit )
- Určení vlastní tepové zóny
- Fitness test
- Test proti přetrénování

 Výškoměr:
- Aktuální nadmořská výška
- Grafické zobrazení nadmořské výšky

- Rychlost stoupání/klesání
- Průměrná a maximální rychlost stoupání/klesání
- Počítadlo sestupů
- Zvuková signalizace při dosažení definované výšky
- Maximální dosažená výška
- Minimální výška
- Výškový rozsah –500m až 9000m.n.m.

Barometr:
- Aktuální tlak vzduchu
- Grafické znázornění změny tlaku vzduchu
- Signalizace při poklesu tlaku

Kompas:
- Určení azimutu
- Grafické znázornění
- Možná kalibrace
- Funkce sledování směru

Teploměr:
- Aktuální teplota

Kalorimetrické funkce:
- Spotřebovaná energie aktuální
- Spotřebovaná energie celková
- Možné zobrazení spotřeby v kCal/hod

Funkce hodinek:
- Zobrazení času 12/24
- Dvě časová pásma
- 3 denní alarmy
- Datum a den v týdnu
- Stopky
- Indikátor vybité baterie
- Odpočítávací stopky – Countdown
- 5 upomínek ( vizuální/alarm )
- Podsvětlený displej
- Vodotěsnost 100m

Spojení s PC:
- Obousměrná infra komunikace
- Software součástí balení
- Polar Mobile Link - spojení s Nokia 5140

Záznamové a ostatní funkce:
- Paměť na 100 souborů obsahující data o „cvičení“
- Záznamový interval 5s, 15s, 60s nebo 5minut
- Indikace stavu paměti
- Informace o cvičeních – čas, datum atd.
- Datové úhrny za období
- Možnost nastavení pomocí PC a UpLink
- Polar MobileLink - možný přenos dat do mobilního telefonu